Calumma hafahafa – Gallery

Calumma hafahafa

Madagascar:

Tsaratanana massif:

Picture copyright:
Dr. Fano Ratsoavina.