Calumma lefona – Gallery

Calumma lefona

Madagascar:

Andrevorevo southeast of Tsaratanana Massif: (Terra Typica)

Picture copyright:

David Prötzel.