Kinyongia oxyrhina – Gallery

Kinyongia oxyrhina

Tanzania:

Uluguru Mountains:

Picture copyright:
Petr Necas.