Kinyingia xenorhina – Gallery

Kinyongia xenorhina

Uganda:

Kasese:

Rwenzori Mountains:

Picture copyright:
Mathias D’haen.
Patrick Müller.